top of page

Çocuklar,

başka hiçbir şey yapmasalar bile, yıl boyunca sıcak yataklarından çıkıp, 
soğuk sokaklardan geçip okullarına giderek, iyi bir yaz tatilini hak ettiler.

Tatili değerlendirmek

Tatilin ilk haftalarını takip eden günlerde yapılması gereken, bu tatilin çocuklar için hem dinlence ve hem de eğlence olmasını sağlamak, ama, bunu yaparken de birkaç ay sürecek tatilin, onları okul disiplininden uzaklaştırmasına izin vermemek. 
Aksi takdirde, hepsi için yeni ders yılının başında
bir kez daha uyum sorunu baş gösterecektir.
Çocuklar, tatilin ilk haftalarını takip eden günlerde
rutin bir plana sokulmalıdırlar. 
Dikkat edilmesi gereken nokta, bu planın onlara tatilde olduklarını unutturmamasıdır. Bunun için, günü planlarken onların beklentilerini asla gözardı etmemeli ve ders yılı içerisinde yapmaya fırsat bulamadıkları etkinlikleri ön plana almalıdır. 

OKULLAR TATİL OLDUĞUNDA

ÇOCUĞUNUZ İÇİN BİR PLANINIZ

VAR MI?

2017 Yaz aylarında, okulumuzun İstanbul'daki merkezinde açtığımız yaz okulunun yanı sıra,

hızlandırılmış yaz kursları da yaptık. Ayrıca,

Marmaris'te açtığımız 2 dönemlik bilim ve sanat

kampını da Temmuz ayında başarıyla bitirdik.

Şimdi sırada 2018 Yazı var. 

NELER YAPILMALI?

Faredoo Çocuk Dünyası | Oğuz Abadan MTSM çocuklar için sanat programları

Daha önce de söylediğimiz gibi, bunun adı yaz tatilidir ve tatilin gereklerini içermediğinde, bu durum çocuklar için sıkıcı ve anlamsız olacaktır. Üstelik de ebeveyn-çocuk ilişkisinde gerginlikler kaçınılmazdır.

O halde ne yapılmalıdır ki, hem çocuk mutlu, hem de ebeveyn amacına ulaşabilmiş olsun? 

Aslında bunun yanıtı çok basittir. 

Oyun düzeni kurulur ve diğer gerekli her şey bu oyun alanının içinde yerini alır.  

  • Okuma alışkanlığının sürdürülmesi için kitap okuma saatleri ve okuduğu kitabı özetleme, 

  • şarkılar aracılığı ile edinmesi gereken alışkanlıkların sağlanıp, var olanın pekiştirilmesi, 

  • el becerilerinin gelişiminin sürdürülmesi için resim ve iş derslerinden yararlanmak, 

  • halk oyunları, dans ve çeşitli spor aktiviteleri ile sosyalleşmelerine ve paylaşımcı yanlarının gelişmesine katkıda bulunmak.

Bu eksende yapılabilecek daha bir çok oyun görünümlü içerikle, çocukları hem mutlu etmek ve hem de okulun bir devamı olabilmek tabii ki mümkündür.

Çocukların Beklentilerini Eğitimin Gerekleri ile Birleştiren 
Bir Günlük Planda Olması Gerekenler

Müzik
Yaş gruplarına ayırarak

toplu enstrüman öğretimi, 
şarkılarla müzik eğitimi,

mini konserler

Kitap Okuma
Her gün bir saat kitap okuma, okunarı kitabı grup arkadaşlarına özet yaparak anlatma, dönem sonunda

en çok kitap okuyanlara 
ödül ve hızlı okuma yarışmaları

Resim ve İş Bilgisi
Kuru ve sulu boyalar ve pastel kullanma; fırça, el, tahta vb araçlar kullanarak resim yapma. Kağıt katlama, ahşap boyama, seramik, çamur vb gereçlerle çalışmalar; sergi​

Dans ve

Halk Oyunları
Danslı oyunlar, çeşitli yörelere ait halk oyunları,  gösteri.

Spor
Voleybol,

basketbol ve yüzme, 

uzun atlama,

koşu vb yarışma

ve oyunlar.​

bottom of page