top of page
Koyu Yeşil Kağıt Yapıları

Yaratıcı Drama

Pantomim

Doğaçlama

Atölyeleri

 Yaratıcı Drama 

Edinim

Oğuz Abadan Mtsm Sahne Sanatları Bölümü'nde yaratıcı drama eğitimi alan katılımcılar;

 • yaratarak, gelişerek, yansıtarak kendisini, arkadaşlarını, ailesini, çevresini tanıyacak ve anlayacaklar,

 • sosyal, mantıksal, görsel, uzamsal, işitsel ve devinimsel gelişim kazanacaklardır.

Program İçeriği

Yaratıcı Drama kursumuzda uygulanan

müfredatın ana başlıkları:

 • İmgelem (hayal gücü) egzersizleri

 • İş birliği / grup ile çalışabilme oyunları

 • ·Yaratıcılık ve estetik gelişim çalışmaları

 • ·Çevre ve duyar çalışmaları

 • ·Dinleme / konuşma oyunları

 • ·Etik değerler oyunları

 • ·Karar verme ve harekete geçme oyunları

 • ·Kendini tanıma ve tanıtma oyunları

 • ·Gözlem ve tarif etme egzersizleri

 • ·Dikkat toplama ve kanalize etme çalışmaları şeklindedir.

bottom of page